A FITO TECH ZÖLDTETŐ RENDSZER ELŐNYEI

Fito tech zöldtető rendszer a Fito Systemtől

Fito tech zöldtető rendszerek kivitelezése a Fito Systemnél

 

Ökotudatos tervezés a zöldtető rendszereknél

A Fito System alkalmazta elsőként Magyarországon a zöldtetők tervezésénél  a fenntartható fejlődés szempontjainak alárendelt ökohatékony életciklus szemléletet.

A koncepció környezettudatos tervezésének eredményeképpen, a FITO TECH zöldtető rendszer minden komponense egy zárt biológiai, vagy technikai körforgásba beilleszthető.
Ez az új építészeti-tájépítészeti megoldás garantálja, hogy a zöldtető vegetációs rétegében felhasznált összes alapanyag részben, vagy egészében újrahasznosított, újra hasznosítható.

FITO System zöldtető rendszere  a környezettudatos és energia hatékony építészeti megoldások közül az úgynevezett „Bölcsőtől bölcsőig” programot vallja magáénak.

Ennek szellemében, amint egy termék életpályájának végére ért, egy újabb termék alapanyagaként képes megújulni, hasznosulni. Így záródik a biológiai és technológiai ciklus.

 

Alkalmazkodó technológia a Fito Tech rendszereknél

Az épületenergetikai, páradiffúziós szempontok illeszkednek az adott szigetelési módhoz.

A magyarországi gyakorlatban, a hagyományos extenzív zöldtetőépítési módok nem tesznek különbséget egyenes – vagy fordított rétegrendű tető szigetelésekor.

Fordított rétegrendű szigeteléseknél a FITO TECH rendszer előszeretettel alkalmazza az egyrétegű extenzív zöldtető építési módot.

Az egyrétegű extenzív zöldtetők ültetőközege önmagában betölti a drén és ültetőközeg szerepét, és legjobban biztosítja a páradiffúziót.

Amennyiben a tető kitettsége, tájolása nagyobb vízmegtartást irányoz elő, úgy kétrétegű extenzív zöldtetőépítést alkalmazunk 40mm magas polietilén drén szivárgóval, amelynek profilozása, kétoldali formázása, nem csak ideális vízmennyiséget tárol, hanem a vegetáció alatti réteg átszellőzését is biztosítja.

Klímaváltozás kihívásaihoz igazodó technológia

A FITO TECH zöldtető rendszer vegetációs rétegei, már a klímaváltozás várható szélsőségeit figyelembevéve állítottuk össze.

Vízmegtartó képességük a legszárazabb periódusokhoz lett méretezve.
A zöld felületek alatt alkalmazott drénlemezek kimagaslóan nagy víztározó képességről gondoskodnak.
A 40 mm-es magasságú 13,5 liter/m2; a 60mm magasságú 17 liter/m2-t képes tárolni.

Kisebb felületi nyomás a vízszigetelésen

Alapvető célként valósult meg, a minél nagyobb érintkezési felület kialakítása a drén és a vízszigetelés között.
A DSE 40 drénlemez 42%-ban, míg a DSE 60 drénlemez 60%-ban érintkezik az alatta levő felülettel. Más forgalmazók hasonló magasságú termékeihez viszonyítva, ez jelentősen jobb arány.
Előnye: járható felületek alatt feltöltve, stabil alapot nyújt a burkolatnak, nem közvetítenek a vízszigetelésre pontszerű nyomást, ellenben a kúpos profilú drén lemezekkel.

Hosszabb élettartam – szakszerű ültetőközegek

A Fito System zöldtető ültetőközegei a német Zöldtetők tervezési, kivitelezési és fenntartási irányelvei (FLL) szerint készülnek.

    • FLÓRA TECT intenzív talajkeverék,
    • FITO TECT extenzív szubsztrát

Szakszerű bel tartalmi értékeknek köszönhetően ültető közegeink hosszú távon, egy emberöltőn keresztül ideális életfeltételeket biztosítanak a növényeknek, amennyiben szakszerűen valósul meg az utógondozás.

Tartósabb vegetáció

Az extenzív zöldtetők szaporítóanyagát tudatos szelekcióval, öntözetlen, szélsőséges körülmények között 10 év alatt szelektáltuk, és csak a legellenállóbb Sedum fajokat alkalmazzuk.

megosztás:

Facebook
Pinterest