TANULMÁNYOK

Bellavics László - zöldtetőszakértő - szignó

Bellavics László
zöldtetőszakértő

A zöldtetőépítés hagyományairól bővebben

A zöldtetőépítés gyökerei – kezdetektől napjainkig

 A zöldtetőépítés bölcsőjének, az ókori Keletet nevezik.

Az épületek boltozatainak üregét, valamint a tetők teraszait töltötték fel földdel és ültették be növényekkel. Az első hivatkozások a mondabeli királynő, Semiramis Babiloni függőkertjeiről szólnak. Történeti forrásokból legismertebbek II. Nabukodonozor (i.e. 605-562) imádott feleségének, Amüthisznek építtetett teraszkertek. A perzsa uralkodó hegyvidéki származású – a médek királyának leánya volt – feleségének honvágyát igyekezett csillapítani, az Eufrátesz melletti palotájában hegyeket imitáló, lépcsőzetesen kialakított teraszkertekkel. A szárított agyagtéglákból épített árkádos teraszokat náddal fedték, és kátránnyal szigetelték.

Bellavics László
zöldtetőszakértő

A zöldtetők előnyei, szerepük a fenntartható városi fejlődésben

Az elmúlt évtizedekben a városok túlnépesedése, és az ezzel járó negatív ökológiai hatások, Magyarországon is szemléletváltást idéztek elő a városépítészetben.  A zöldtetők megítélése megváltozott, az aggályokat a szigeteléstechnológiai biztonság elsöpörte, és teret nyitott az intenzívebb területhasznosításnak. A városökológiai előnyök nagyban megnövelték a zöldtetők népszerűségét.
Mindezzel párhuzamosan, napjainkra, a nagyvárosokban bekövetkezett lokális klímaváltozás átírta a zöldtetők előnyeinek rangsorát. Szomorú tény, hogy a klímakutatók szerint a XXI. század végére prognosztizált 1-6 Celsius fokos átlagos felmelegedés, a többmilliós nagyvárosok túlépített központjaiban mára nemcsak elérte, hanem néhol több fokkal meg is haladta ezt a kritikus értéket.

Bellavics László
zöldtetőszakértő

Ökológia és a Zöldtető építés kapcsolata: gyökerek és törekvések

Divatos fogalommá vált az építészetben az „ökoház”, melyet megkülönböztető védjegyként, minőségi kategóriaként használnak széles körben. Minden építési technológia, amely természetes anyagokat használ fel, vagy energiatakarékos rendszert kínál, ezt a jelzőt használja. Oly gyakran találkozunk vele, hogy érdemes feleleveníteni az eredetét.

 Az ökológia az oikosz görög szóból ered, mely szűkebb értelemben házat jelent. A Teremtő házára utal, azaz a teljességre, az egész teremtett világra.

Bellavics László
zöldtetőszakértő

Zöldtetők fajtái

A zöldtetőnek fogalmának meghatározásával kapcsolatban – szakmai berkekben – elterjedt Schmidt megfogalmazása, amely szerint „zöldtetőnek tekintjük mindazokat a legalább 60%-ban növényzettel borított felületeket, amelyek alatt – a felszíntől számítva legfeljebb 1,5 méterre- épített födém található.”

A zöldtetők definíciójaként használják újabban: olyan növényzettel telepített tetők, melyben az épületszerkezet, a tetőszigetelés rétegei és a kertészeti rétegek (speciális tetőkerti földkeverék, más néven ültetőközeg és növényzet) szerves egységet alkotnak.

Bellavics László
zöldtetőszakértő

A zöldtetők felépítése: mit – miért?

Akik jártasabbak a zöldtetők terén, és úgy érzik, hogy a szerkezeti felépítésen már rég túl vannak, e téma azoknak is szolgálhat újdonsággal:

  • „zivatar, cseppkőbarlang” a lakásban;
  • óvakodj a fehér hőszigeteléstől;
  • csúszós pálya a fordított rétegrend.

A tervezési hibák eredője, hogy a zöldtetők felépítményét úgymond konstansnak, állandónak veszik, pedig az építéstechnikai feltételek alapvetően meghatározzák azt.

Bellavics László
zöldtetőszakértő

A zöldtető választás szempontjai

Számtalanszor találkozom olyan megkereséssel, hogy „Zöldtetőt szeretnék, az olyan szép zöld, annyira környezetbarát, trendi. De igazán nem tudom, hogy mit és milyet.”
Ezek a tanácstalanságok fennállnak egy új épülő családi háznál, vagy már meglévő lapos tetejű társasház esetén is.

A magam részéről azt tanácsolom, hogy a legfőbb szempont kell, hogy legyen, milyen célból akarnak zöldtetőt?

Bellavics László
zöldtetőszakértő

ZÖLDTETŐÉPÍTÉS MŰSZAKI FELTÉTELEI

Ha valaki zöldtető kivitelezése mellett dönt, elsőként a meglévő vagy a tervezett épületszerkezettel kell foglalkoznia, mivel ez az alapja a felépítmény további lépéseinek.

Zöldtető építésére alkalmas bármilyen, a növényzetből és a talajból származó hatások felvételére alkalmas tető, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:

  • a többletterhelésre méretezett, megfelelő teherbírású födém;
  • az épületfizikai törvényszerűségeknek megfelelő, páravédett, hőszigetelt, vízhatlan szerkezet;
  • megfelelő tetőlejtés, vízelvezetés;
  • szigetelés mechanikai hatások ellen védett.

Bellavics László
zöldtetőszakértő

megosztás:

Facebook
Pinterest